Advies

Bouwkundige uitwerking

Vanuit mijn bouwkundige achtergrond ga ik praktisch om met het vervaardigen van werkdocumenten als technische omschrijvingen en tekeningwerk.

Regelgeving, klimaat- en energieadvies

U kunt bij mij terecht voor toetsingen op gebied van regelgeving en vergunningen of voor advies bij huisvestingsvraagstukken zoals klimaat& energie.

Bouw en exploitatiekosten

Voor het begroten van onderhoudswerkzaamheden en aanbestedingen van kleine renovaties en beoordelen van meer- en minderwerk.
Door optimaal ruimtegebruik bespaart u vaak veel geld nog voordat er gebouw-aanpassingen benodigd zijn. (onderhoud/energie/schoonmaak)