Advies

Bouw en exploitatiekosten

Voor het begroten van onderhoudswerkzaamheden, aanbestedingen van kleine renovaties en beoordelen van meer- en minderwerk.

Regelgeving, klimaat- en energieadvies

U kunt bij mij terecht voor toetsingen op gebied van regelgeving, vergunningen of voor advies bij huisvestingsvraagstukken zoals klimaat& energie.

Bouwkundige uitwerking

Vanuit mijn bouwkundige achtergrond werk ik vanuitĀ  een praktische blik bij het vervaardigen van tekeningwerk en technische omschrijvingen.