Beheer

Conditiemeting NEN2767

Middels een gebouwopname en bevindingenrapportage brengt u de kwaliteit van uw gebouwonderdelen in beeld. (schilderwerk zuid-west zijde is er vaak slechter aan toe dan aan Noord-Oost)

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Met een MJOP vertaalt u de onderhoudsuitgaven in een financieel plan. De levensduur van de bouwkundige elementen worden beinvloed door de weersinvloeden en de kwaliteit van het onderhoud.

Middels doelgericht onderhoud spreid ik u investeringen om de levensduur van de materiaalonderdelen optimaal te verlengen en om zoveel mogelijk rendement uit uw kapitaal te verkrijgen.

Door het verrichten van noodzakelijk onderhoud verlengt u de economische levensduur van uw gebouw.

Contractbeheer en gebouwmanagement

Als gebouwmanager draag ik zorg voor uw verantwoordelijkheden als gebouweigenaar. Ik verschaf u opheldering in uw verplichtingen en assisteer u bij het opstellen van een gebouwdossier en afsluiten van onderhoudscontracten.

U bent als gebouweigenaar verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen aan uw gebouw.

Marktpartijen spelen dikwijls handig in bij gebrek aan kennis.

Een verstopte dakafvoer kan de oorzaak zijn van het bezwijken uw constructie.